Honeywell HYDRANAL Karl Fischer Titration

Originaalsed ja täpsed HYDRANAL™ Karl Fischeri reagendid Honywellis

Rajades teed innovatsioonile ja ohutusele on alates aastast 1979 aastast Karl Fischeri (KF) tiitrimiseks mõeldud Hydranali reagente tunnustatud kui tööstuse kõige usaldusväärsemat kaubamärki.

Peale volumeetrilisteks ja kulonomeetrilisteks tiitrimiseks vajalike regentide ja standardite (https://lab.honeywell.com/shop/products/karl-fischer-titration) leiab palju kasulikku infot Hydranali toodete ning abimaterjale nende kastutamise kohta uuelt Honeywelli kodulehelt (https://lab.honeywell.com/en/hydranal)